Forældresamarbejde

Vi vægter samarbejdet med forældre meget højt. Vi møder hver familie med åbenhed og nysgerrighed på jeres historie. 

Når I som nye forældre kommer til vores hus, vil vi indenfor den første uge afholde en introsamtale med jer. Skemaet vi arbejder ud fra kan i finde på Aula under filer. Her vil vi blandt andet spørge ind til jeres barn, familie, og andre områder, det vil være relevant for os at vide noget om. Vi vil under samtalen også tale om, hvilke forventninger I som forældre har til os, og hvilke forventninger vi har til jer som forældre. 

Derudover tilbyder vi samtaler efter behov. I som forældre er til hver en tid velkomne til at bede om en samtale. En gang om året, i maj måned, holder vi forældremøde, hvor alle forældre inviteres.

Næsten al skriftlig kommunikation til jer forældre foregår igennem vores forældreintranet Aula. Her kan I finde ugeplaner, indkaldelser til forældremøde, mm. Vi har en forventning om, at I løbende tjekker Aula