På vej i skole

Størstedelen af de børn, der går i Børnehuset Krogstenshave, er tilknyttet distriktsskolen, som er Risbjergskolen. Vi udarbejder sammen med skolen hvert år et årshjul for vores samarbejde omkring de kommende skolebørn. Vi forsøger hvert år at lave de samme aftaler med de øvrige fritidsordninger og skoler, hvor de kommende skolebørn har fået plads. Aftalen er blandt andet, at børnene besøger den skole og fritidsordning, hvor de skal starte.

Børn fra Risbjergskolens 0. klasse kommer på besøg i Børnehuset Krogstenshave og fortæller de kommende skolebørn om deres oplevelse af at gå i skole. Vi holder også en ”ryste-sammen-dag” for de kommende skolebørn sammen med Børnehavehuset Brostykkevej, Børnehuset Willer samt personalet fra SFO´en og børnehaveklasselederne. 

Op til skoleindskrivning tilbyder vi forældre til kommende skolebørn en samtale om barnets skoleparathed. Vi vil altid tage kontakt til jer forældre før, hvis vi er i tvivl om jeres barn er skoleparat. Her vil vi tale om, hvad der skal til, og hvad vi sammen kan gøre, for at jeres barn kan blive skoleparat. 

Når vi tager afsked med de kommende skolebørn, er det vigtigt for os at få sagt ordentligt farvel. Der knytter sig mange traditioner til vores afsked med de kommende skolebørn. Vi inviterer fx altid børn og forældre til en storslået dimissionsfest i Børnehuset Krogstenshave.

Vi håber og tror på at alle børn, der forlader os, gør det med en oplevelse af, at de har været værdifulde medskabere af fællesskabet og vil blive husket og savnet.