Brug af billeder

Vi bruger billeder som dokumentation, nogle gange som collager, der vil hænge ved dit barns team. Andre gange vil de blive lagt på vores forældreintranet Aula.

Vi bruger også Instagram til at vise billeder fra vores dagligdag. Her bruges ikke billeder af børn.

 

 

Forældresamtykke ved brug af billeder

På Aula skal du som forældre og gå ind og sige ja eller nej til at billeder af jeres børn vises på Aula. Alle børn bliver tagget så man som forældre er opmærksom på at der nu ligger et billede tilgængeligt på Aula.