Forældrebestyrelsen

Børnehuset Krogstenhaves forældrebestyrelse afholder 6 bestyrelsesmøder om året af ca. 2,5 times varighed. Forældrebestyrelsen består af 7 forældre, to repræsentanter fra personalegruppen samt lederen af Børnehuset Krogstenshave. 

Der er valg til forældrebestyrelsen på vores forældremøde, der holdes i maj måned. Medlemmerne bliver valgt for en to-årig periode