Vores værdier

Tryghed

Vi har valgt at have en ganske overordnet målsætning i institutionen, der lyder: "Her skal være trygt og rart for alle". Dette afspiller sig allerede fra det øjeblik du træder ind i vores institution, hvor du vil blive mødt af et smil og et hej.

Anerkendelse

Anerkendelse er en meget bred værdi, der også rummer de øvrige værdier i vores læreplan. Den er i  spil i vores hverdag via imødekommenhed, nysgerrig opmærksomhed på den enkelte og i vores måde at kommunikere på. Det fordrer, at vi bruger vores empatiske evner – sætter os i en andens sted, for bedre at kunne forstå vedkommende – og handler ud fra den forståelse. 

Engagement

Engagement betyder for os, at vi er optaget af, medlevende i og medansvarlige for at gøre Krogstenshave til et trygt og udviklende sted for børn og voksne.

Åbenhed

Åbenhed er for os det bedste udgangspunkt for dialog og evt. problemløsning. Åbenhed betyder, at det er ok at sige sin mening eller sin opfattelse af tingene. Åbenhed er med til at skabe vished om tingenes tilstand og dermed skabe tryghed for den enkelte.

Omsorg

Det er helt fundamentalt vigtigt, at vi drager omsorg for børnene, der er i institutionen. Omsorg betyder, at vi tager hensyn til barnets fysiske og psykiske tilstand. Omsorg handler ikke kun om at give knus og kram, varmt tøj og mad. Det handler også om voksne, der involverer sig. Vi ser alle vores børn som unikke individer, der skal anerkendes, ses, høres og forstås.  

Fordybelse

Fordybelse er vigtig og værdifuld i en til tider hektisk hverdag. Børn tager tid om at lære nyt og skal ofte forholde sig til et tema med flere sanser, før de rigtigt begriber det